Bc. Kristýna Tučková

Bakalářská práce

Rekonstituce CRISPR/Cas9 nukleázy in vitro

In vitro reconstitution of CRISPR/Cas9 nuclease
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme mechanismům působení CRISPR/Cas9 nukleázy, jejímu využití v modifikaci genů a modulaci genové exprese. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření dvou aktivních komplexů CRISPR/Cas9 nukleázy s využitím dvou různých sgRNA a porovnání efektivity těchto dvou komplexů. SgRNA byly získány transkripcí DNA templátu, který byl připraven annealingem oligonukleotidů nebo linearizací …více
Abstract:
In this thesis we study mechanisms of CRISPR/Cas9 nuclease and its use for gene editing and modulation of gene expression. The goals of this thesis were creation of two active complexes of CRISPR/Cas9 nuclease with the use of two different sgRNAs and comparision of effectivity of these two complexes. These sgRNAs were obtained by a transcription of DNA template, which was prepared by annealing of oligonucleotides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie