Richard Molnár

Diplomová práce

Návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje

Design of a Vessel Concept for the Diving Group FRS of the South Bohemian Region
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje. Úvod představuje strukturu potápěčské skupiny a její územní působnost. Dále se zabývá statistikou mimořádných událostí opěrného bodu za deset let. Práce následně shrnuje současný stav vybavenosti potápěčské skupiny a nabízí pohled do zahraničí. Nejdůležitější část práce je zaměřena na samotnou specifikaci …více
Abstract:
This master thesis sets its goal in proposing a concept of small vessel designated for divers´unit in the framework of FRS of South Bohemian Region. The introduction presents organisational structure of the divers´unit and its territorial scope. The paper further deals with statistics of emergencies in supportive base within a decade. The thesis then summarizes current state of equipment for the divers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Jiří Chmel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.