Bc. Michal Pištěk

Diplomová práce

Prevence kriminality u žáků SŠ

Crime prevention at pupils in secondary schools
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na primární prevenci žáků středních škol poskytovanou mimoškolními subjekty. Práce se zabývá otázkami, zda žáci středních škol mají o takové preventivní programy zájem, a jak je tyto programy ovlivňují. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje aktuálnímu stavu kriminality mládeže v České republice. Popisuje společenskou vědu …více
Abstract:
The thesis is focused on primary prevention of pupils in secondary school provide by extracurricular subjects. The thesis deals with the questions of whether secondary school pupils are interested in such prevention programs and how these programs influence them. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the current state of youth crime in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta