Patrik Čaňo

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich vztah ke změnám objemu výkonu ve VU Mitas Otrokovice.

Costs Analysis Reflecting Performance Volume Changes in the Production Plant Mitas Otrokovice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich vztahem ke změnám objemu výkonu ve VU Mitas Otrokovice. Jejím cílem je srovnání rozdělení nákladů ve VU Mitas Otroko-vice, vytvořit nástroje pro práci s náklady pomocí nákladových funkcí a predikcí nákladů za určitého objemu výkonu. Teoretická část práce je zaměřena na definování nákladů, jejich členění a analýzu nákladů v souvislosti na změně objemu …více
Abstract:
This thesis deals with cost analysis and its interrelation with production volume changes in VU Mitas Otrokovice production facility. Its objective is to compare various cost allocati-ons in the VU Mitas Otrokovice production facility, and to introduce production costs ma-nagement tools adopting various cost functions and forecasts respecting following produ-ction volume models. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čaňo, Patrik. Analýza nákladů a jejich vztah ke změnám objemu výkonu ve VU Mitas Otrokovice.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe