Bc. Jiří Kruml

Bakalářská práce

Integrace nástroje Esper a fronty zpráv RabbitMQ

Integration of Esper engine and RabbitMQ message queue
Anotace:
Tato práce se zabývá oblastí informatiky, která byla formulována již v roce 1990. Jedná se o Complex Event Processing, tedy o odvětví, které zkoumá různé okolnosti na bázi reálných událostí. Takových událostí může být mnoho a z mnoha zdrojů, je proto kladen důraz, aby CEP aplikace uměly reagovat pohotově. V této práci byla vytvořena aplikace, která umožňuje propojení více zdrojů přenášejících každý …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a domain of informatics that has been created in 1990. Complex Event Processing examins circumstances based on real events. The events can come from different type of sources, and therefore it is important for CEP aplications to be able to react promptly. In this paper an application has been created that can link several sources, with different data input. Once the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky