Mgr. Kateřina Nováková

Bakalářská práce

Objektivní metody určení refrakce

Objective methods of measuring eye refraction
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám objektivními metodami určení refrakce, jejich obecným popisem a charakteristikou jednotlivých metod. Důraz jsem kladla na moderní vyšetřovací metody, zvláště na wavefront aberometrii. Moje práce pojednává rovněž o tradičních metodách – skiaskopii, oftalmoskopii, keratometrii, topografii rohovky a autorefraktometrech.
Abstract:
This thesis deals with objective refractions, their general discription and characterization of different techniques. Emphasis of the work is placed on recent methods, especially wavefront aberrometry. Conventional methods – retinoscopy, ophthalmoscopy, keratometry, corneal topography and autorefractors – are discussed as well.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Jan Richter
  • Oponent: MUDr. Sabina Čermáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie