Mgr. Kateřina Nováková

Bachelor's thesis

Objektivní metody určení refrakce

Objective methods of measuring eye refraction
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám objektivními metodami určení refrakce, jejich obecným popisem a charakteristikou jednotlivých metod. Důraz jsem kladla na moderní vyšetřovací metody, zvláště na wavefront aberometrii. Moje práce pojednává rovněž o tradičních metodách – skiaskopii, oftalmoskopii, keratometrii, topografii rohovky a autorefraktometrech.
Abstract:
This thesis deals with objective refractions, their general discription and characterization of different techniques. Emphasis of the work is placed on recent methods, especially wavefront aberrometry. Conventional methods – retinoscopy, ophthalmoscopy, keratometry, corneal topography and autorefractors – are discussed as well.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2008
  • Supervisor: MUDr. Jan Richter
  • Reader: MUDr. Sabina Čermáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry