Hana Dašková

Bakalářská práce

Křižovatka silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích

Intersection of Roads II/448 and II/449 in Drahanovice
Anotace:
DAŠKOVÁ, Hana. Křižovatka silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích. Ostrava, 2016. 45 s. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Předmětem této bakalářské práce je návrh úpravy neřízené, průsečné křižovatky silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti a tudíž snížení rizika vzniku dopravní nehody, které plyne z nejasné psychologické …více
Abstract:
Subject of this Bachelor Thesis is a design of uncontrolled intersection of roads II/448 and II/449 in Drahanovice. The aim is to increase the security and therefore reduce the risk of traffic accidents, which results from the unclear psychological right of way. From geometrical arrangement of the roads is not entirely clear which is the main road and which is the side road. I suggested two solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava