Ivo Šimčík

Diplomová práce

Statické posouzení železničního mostu v Krnově

Static assessment of railway bridge in Krnov
Anotace:
Statický posudek železničního mostu v Krnově. Statické posouzení mostu, který je oslaben v důsledku koroze. Zkoumá se vliv koroze na jednotlivé prvky z hlediska MSP a MSU.
Abstract:
Static assessment of railway bridge in Krnov.Static assessment of the bridge, which is weakened due to corrosion.It examines the influence of corrosion on the various features in terms of MSP and MSU
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vít Křivý
  • Oponent: Lubomír Rozlívka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb