Thakur Silwal, Ph.D.

Disertační práce

Human-Wildlife Conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacks on human in and around Chitwan National Park, Nepal

Human-Wildlife Conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacks on human in and around Chitwan National Park, Nepal
Anotace:
Útoky volně žijících živočichů na lidi v chráněné přírodní oblasti a v jejím okolí, kde lidé a volně žijící zvířata sdílejí tytéž zdroje, je jednou z hlavních výzev ochrany přírody při získávání efektivní veřejné podpory. Tato studie byla navržena tak, aby pomohla překonat dlouho pociťovanou mezeru v identifikaci faktorů podílejících se konfliktu mezi lidmi a-volně žijícími živočichy. Opírá se zejména …více
Anotace:
by elektrických ohradníků. Kromě toho mezi možné příčiny zranění lze zařadit extrémní chudobu obyvatel s omezenými možnostmi obživy, nevhodně postavené domy/chatrče těchto lidí, kteří žijí v blízkosti lesů, náhlou změnu chování útočníků (např. tygří se stávají lidožroutskými, sloni agresivními), žádné nebo slabé povědomí o chování zvířat. Protože došlo k vážnému zranění nebo ke ztrátě rodinných příslušníků …více
Abstract:
Wildlife attack on people in and around protected area, where the same resources are shared by both people and wildlife, is one of the major conservation challenges in getting effective public supports. This study was designed to overcome the long felt gap of identifying the factors involved in human-wildlife conflict, especially wildlife attacks on people during 2003-2013 in and around Chitwan National …více
Abstract:
getting relief/ compensation amount for the victims due to unnecessary complex paper works and lengthy procedures. They also suggested for revising the existing buffer zone management rule 1996 and guideline 1999, focusing more on the conflict management. Potential attacks can be reduced through the effective management of park and buffer zone, and concerned authorities should also provide education …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Petr Maděra, prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.