Mgr. Jiří Sekereš

Bakalářská práce

Boží muka na Mikulovsku a jejich degradace

Devotional pillars in the Mikulov region and their degradation
Anotace:
Práce posuzuje aktuální stav drobných sakrálních staveb - konkrétně Božích muk ve vybrané části mikulovského mikroregionu. V práci je zahrnut terénní a historicko-stavební průzkum jednotlivých objektů a jejich popisná a obrazová dokumentace. Součástí práce jsou i návrhy na konzervaci/restauraci objektů a plán pro další výzkum v oblasti.
Abstract:
The thesis deals with an actual state of small religious buildings - in the concrete - devotional pillars ("Boží muka") in the selected area of microregion Mikulovsko. The contents of thesis are field and historically-constructional survey of particular objects and also an description and photographic documentation of them. The thesis also contains suggestions for conservation/restauration of objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: ak. soch. Jitka Trčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta