Radim POVAŽAN

Diplomová práce

Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu

Settlement of community property of spouses by a court decision
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Obsah práce je kromě úvodu a závěru dále rozdělen do dalších tří kapitol, které na sebe logicky navazují a dohromady vytváří komplexní přehled o dané problematice. V první kapitole dochází k vymezení základních pojmů jako společné jmění manželů, jeho režimy a správa. Druhá kapitola se věnuje skutečnostem, které vedou k …více
Abstract:
This diploma thesis pursues to the settlement of community property of spouses by a court decision. The content of the diploma thesis except introduction and conclusion is divided to three chapters which rationally follow up into creation of the complex overview of the given issue. In the first chapter the author occurs to definition of basic facts such as community property of spouses, its regimes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVAŽAN, Radim. Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo