Kateřina Káninská

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií

Nursing Process in a Patient with Paraplegia
Abstract:
KÁNINSKÁ, Kateřina, DiS. Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 65 s. Bakalářská práce Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií je zpracována formou ošetřovatelské kazuistiky a je rozdělena na teoretickou a ošetřovatelskou část. Teoretická část je zaměřena …more
Abstract:
KÁNINSKÁ, Kateřina, DiS. Nursing Process in a Patient with Paraplegia. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 65 s. The bachelor thesis Nursing process of patients with paraplegia is based on the nursing case report approach. There are theoretical and practical parts in the thesis. The theoretical part is focused on spinal cord injury, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Reader: doc. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická