Bc. Daniel HÁLEK

Diplomová práce

Emoce v marketingu destinace cestovního ruchu

Emotions in destination marketing
Anotace:
Tato diplomová práce je vypracována na téma Emoce v marketingu destinace cestovního ruchu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem teoretické části je vysvětlit pojmy destinace cestovního ruchu a destinační marketing a management. Dále se teoretická část zaměřuje na emoce, jejich klasifikaci a emoční inteligenci. Teoretická část se dále zabývá neuromarketingem, jeho významem …více
Abstract:
The topic of this master's thesis "Emotions in destination marketing". The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The main purpose of the theoretical part is to clarify the terms destination, destination management and marketing, following the explanation of basics of emotions and emotional intelligence. The issue of neuromarketing, its purpose, possibilities and how to measure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁLEK, Daniel. Emoce v marketingu destinace cestovního ruchu. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/