Bc. Jana Lukášová

Bakalářská práce

Psychomotoriké aktivity jako motivace ke zdravému životnímu stylu celiaků

Psychomotor Activity as an Incentive for Healthy Celiac Lifestyle
Anotace:
Tato práce se zabývá psychomotorickými aktivitami jako motivací ke zdravému životnímu stylu celiaků. Jejím cílem je zmapování této problematiky a zjištění, zda přispěje ke zvýšení pohybové aktivity, a jakou pozici v tomto zastává mezi dalšími intervencemi.
Abstract:
This work deals with the psychomotor activities such as incentives for healthy celiac lifestyle. Its goal is to monitor this issue and determine whether such activities may contribute to increased physical activity, and what position they have among other forms of intervention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií