Theses 

Working Class Lifestyle in Saturday Night and Sunday Morning by Alan Sillitoe – Lubomír Groh

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Lubomír Groh

Bakalářská práce

Working Class Lifestyle in Saturday Night and Sunday Morning by Alan Sillitoe

Working Class Lifestyle in Saturday Night and Sunday Morning by Alan Sillitoe

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to analyse the novel Saturday Night and Sunday Morning by Alan Sillitoe. The first part of the thesis provides a description of the situation in Britain after the Second World War along with a characterization of the literary movement Angry Young Men. The second part of the paper is focused on analysing elements of individualism as well as on discussing the living conditions depicted in the book. This part closes with the analysis of how this work influenced British culture.

Abstract: Hlavním cílem této práce je analyzovat román Sobotní noc a nedělní ráno od Alana Sillitoea. První část práce poskytuje popis situace v Británii za druhé světové války a po válce spolu s charakterizací literárního hnutí rozhněvaných mladých mužů. Druhá část práce je zaměřena na analyzování prvků individualismu a na pojednání o životních podmínkách zobrazených v této knize. Tato část je zakončena analýzou vlivu tohoto díla na britskou kulturu.

Keywords: Alan Sillitoe, Sobotní noc a nedělní ráno, rozhněvaní mladí muži, individualismus, životní podmínky

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21591 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Groh, Lubomír. Working Class Lifestyle in Saturday Night and Sunday Morning by Alan Sillitoe. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:33, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz