Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Disertační práce

Mezi reprodukcí a změnou: genderová identita z perspektivy poststrukturální diskurzivní analýzy

Between Reproduction and Change: Gender Identity in the Perspective of Poststructural Discourse Analysis
Anotace:
Disertační práce je sociálně psychologickou diskurzivní analýzou genderových identit. Na teoretické rovině systematizuje a kriticky reflektuje hlavní diskurzivní směry v sociální psychologii (poststrukturální diskurzivní analýza, diskurzivní psychologie, analýza interpretačních repertoárů, kritická diskurzivní psychologie, konverzační analýza) a zasazuje je do kontextu obratu k diskurzu v sociálních …více
Abstract:
The dissertation thesis represents a social psychological discourse analysis of gender identity. On a theoretical level, the thesis systematizes and critically reflects main discursive approaches in social psychology (poststructural discourse analysis, discursive psychology, analysis of interpretative repertoires, critical discursive psychology, and conversation analysis) and integrates them into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií