Mgr. Galina Verbíková

Bakalářská práce

Vývoj ukrajinské literatury pro děti a mládež v USSR (1920-1990)

The development of Ukrainian literature for children and youth in the USSR (1920-1990)
Anotace:
Bakalářská práce „Vývoj ukrajinské literatury pro děti a mládež v USSR (1920–1990)“ se zabývá ukrajinskými autory literatury pro děti a mládež, také i časopisy a vydavatelstvími pro děti a mládež v Ukrajinské sovětské socialistické republice. Tato práce byla vypracována na základě literárněvědných materiálů. Použila jsem zde chronologicko-historický postup. Cílem práce bylo zobrazit hlavní témata, …více
Abstract:
Bachelor thesis „Development of Ukrainian literature for children and youth in the USSR (1920-1990)“ deals with Ukrainian writers of literature for children and youth, as well as magazines and publishing houses for children and youth in the Ukrainian Soviet Socialist Republic. This work was developed on the basis of literary-scientifical materials. I used the chronological and historical approach. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Olga Lytvynyuk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta