Lenka KORFOVÁ

Diplomová práce

Pozice dyslektického žáka v kolektivu běžné třídy

Positron of pupil with dyslexia in collective of normal class
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice Specifických poruch učení. Práce s názvem ?Pozice dyslektického žáka v kolektivu běžné třídy? je rozdělena do tří částí. První část diplomové práce je věnována obecným poznatkům, řešeným v literatuře o Specifických poruchách učení a představuje tak úvod do problematiky. Popisuje příčiny a diagnostiku. Druhá část specifikuje problém dyslexie, její příčiny. Ve třetí …více
Abstract:
The dissertation is focused on problematics of Specific learning disorders. The dissertation named ?Position of pupil with dyslexia in collective of normal class? is dividend into three parts. Firts part describes general knowledge about Specific learning disorders and presents the introduction to the topic. Sekond part looks into the specifice of dyslexia problem and its causes. In third part - practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORFOVÁ, Lenka. Pozice dyslektického žáka v kolektivu běžné třídy. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciální zařízení