Bc. Šárka Dujíčková, DiS.

Bakalářská práce

Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR

Free Access to Judicial Decisions in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce sleduje především zákonné možnosti, které usnadňují přístup všem občanům ČR k rozhodnutím soudů ČR. Tyto občany lze rozdělit na dvě skupiny, které mají právo na informace v podobě rozhodnutí soudů ČR. Jsou to účastníci řízení a jejich zástupci, kterým je toto právo zaručeno na základě jejich postavení v řízení před soudem. Podstatně početnější skupinou, je pak laická a odborná veřejnost …více
Abstract:
My thesis deals with legal possibilities, which enables citizens of the Czech Republic to get access to juridical decisions. These citizen can be divided into two groups. First group are parties of the proceedings and their representatives; their right is guarantied by their legal status. Second group is a group of others, lay and professional public, their rights are protected by a special legal act …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta