Lenka Poláchová

Bakalářská práce

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Composting as a way of handling biologically decomposable waste
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady“ má za cíl popsat problematiku biologicky rozložitelných odpadů, jejich základních pojmů , platných právních předpisů a v neposlední řadě se také zabývá statistickými údaji za období 2005-2016. Dále uvádí stručný přehled možných způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Jeden z těchto způsobů …více
Abstract:
This bachelor's thesis "Composting as a way of handling biologically decomposable waste" describes the issue of biologically decomposable waste, its basic concepts, valid legal regulations, and last but not least also deals with statistical data for the period 2005-2016. It further provides a brief overview of possible ways of dealing with biowaste. One of these ways, composting, is further characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie odpadů / Odpadové hospodářství