Martina Staňková

Bakalářská práce

Kombinace dřevěné a zděné nosné konstrukce rodinného domu

Combination of wooden and masonry supporting construction of a family house
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu, který je kombinací dřevěné a zděné nosné konstrukce. Rodinný dům je situován na sklonitém pozemku v chráněné krajinné oblasti a je tvořen ze dvou částí. Horní provozní část je zastřešena sedlovou střechou a na spodní obytnou část je navržena plochá ozeleněná střecha. V práci je obsaženo porovnání dřevěné a zděné konstrukce – jejich výhody a nevýhody …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on family house design, which is made with a combination of wooden construction and masonry. The family house is situated on sloped ground located in a protected landscape area and is made out of two parts. The upper operational unit is covered up by a gable roof, the lower living unit is designed with a flat green roof. This thesis involves a comparison of wooden and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Citační záznam