Mgr. Jana Jašková, Ph.D.

Disertační práce

Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka: Vnímání profesních počátků v retrospektivě

Pedagogical content knowledge of English for Specific Purposes university teachers: Perception of professional beginnings in retrospection
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na subjektivně vnímané změny v didaktických znalostech obsahu (DZO) učitelů, a to z jejich retrospektivního pohledu na první tři roky své výuky odborného anglického jazyka (OAJ) na vysokých školách. V České republice procházejí vysokoškolští učitelé OAJ v průběhu prvních let praxe poměrně obtížným obdobím, jelikož v rámci svého studia na vysokých školách byli zpravidla …více
Anotace:
šího vysokoškolského vzdělávání těchto učitelů.
Abstract:
The thesis deals with subjectively perceived changes in teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) from their retrospective view of the first three years of their teaching English for Specific Purposes (ESP) at universities. In the Czech Republic, ESP university teachers go through a rather difficult period during the first years of their practice because within their university studies they have …více
Abstract:
n-specifically targeted education. This could be an incentive to improve preparatory and continuing university education of these teachers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta