Bc. Vojtěch Procházka, Ph.D.

Diplomová práce

Laserem indukovaná fluorescence plazmatu

Laser induced plasma fluorescence
Anotace:
Hlavním tématem práce je laserem indukovaná fluorescence plazmatu, což je metoda, která slouží mj. ke stanovení koncentrace radikálů a metastabilních částic v plazmatu. Použití dvoufotonové absorpce (TALIF) umožňuje dokonce detekci lehkých jednoatomových radikálů, jako vodík, dusík nebo kyslík. V této práci je popisováno měření fluorescence vodíkových radikálů v dohasínajícím plazmatu užitím dvoufotonové …více
Abstract:
The main aim of this paper is laser-induced fluorescence of plasma, which is a method used especially for determination of radicals and metastable particles concentration in plasma. Using two-photon absorption (TALIF) even allows detection of light one-atom radicals such as hydrogen, nitrogen or oxygen. In this work, there is described fluorescence measurement of hydrogen radicals in plasma afterglow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika plazmatu