Mgr. Lucie Čermáková

Diplomová práce

Vystoupení členského státu z Evropské unie

Withdrawal of a Member State from the European Union
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právem na vystoupení z Evropské unie. Lisabonská smlouva v roce 2009 sice vyřešila otázku jeho existence, avšak současně s tím dala vzniknout řadě dalších. Nejprve tak budou rozebrány vybrané možnosti zániku členství v mezinárodní organizaci s důrazem na specifický případ Evropské unie před Lisabonskou smlouvou. V druhé části práce bude analyzován postup vystoupení z …více
Abstract:
The present diploma thesis deals with the right of withdrawal from the European Union. The Lisbon Treaty from 2009 resolved the question of its existence, but at the same time, new questions have arisen. Therefore the first part will discuss selected possibilities of membership termination in internatio-nal organisations with an emphasis on the specific case of the European Union before the Lisbon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta