Ing. Miroslav Pokorný

Diplomová práce

Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s.

Implementing standards of quality by the freight forwarder VEOLIA Transport Morava a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast kvality a standardů v rámci systému managementu kvality ve společnosti Veolia Transport Morava a.s. Hlavní činností této společnosti je přeprava cestujících. Cílem mé diplomové práce je pokus o návrh standardů kvality pro uspokojování přepravních potřeb zákazníků, a tím i zkvalitnění přepravních služeb.
Abstract:
This thesis is focused on the sphere of the quality and standards in the framework of the quality management in the company Veolia Transport Morava a.s. The main activity of this company is the trip. The aim of my thesis is a trying to the quality standards proposal for the satisfaction of the transport needs of the customers and improving the quality of the transport services.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorný, Miroslav. Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera