Kateřina BIOLKOVÁ

Diplomová práce

Spiritualita jako podněcující faktor sociální práce s rodinami

Spirituality as a stimulating factor for social work with families
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl vymezit pojem spiritualita a její dílčí aspekty, jež je možno vnímat jako podněcující faktor sociální práce s rodinami. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení a následné rozlišení pojmů spiritualita, religiozita a náboženství. Druhá kapitola pozornost směruje na rodinu …více
Abstract:
The diploma thesis aims to define concept of spirituality and it´s sub aspects that can be seen as a stimulating factor of social work with families. The thesis is divided into the theoretical part and a part of research. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter focuses on the definition and differentiation of the terms spirituality, religiousness and religion. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIOLKOVÁ, Kateřina . Spiritualita jako podněcující faktor sociální práce s rodinami. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta