Bc. Ivana Princová, DiS.

Diplomová práce

Třetí průmyslová revoluce - digitální výroba

The third industrial revolution - The digital production and manufacturing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dopadem technologie 3D tisku na ekonomické, obchodní a pracovní prostředí. Seznamuje se se současnými i budoucími možnostmi uplatnění této revoluční technologie a vyhodnocuje možnosti začlenění tzv. digitální výroby, umožněné 3D tiskem, do stávajících výrobních procesů. Na příkladu konkrétní společnosti Hacker Model Production a.s. ukazuje dopady implementace technologie na …více
Abstract:
The thesis elaborates on 3D printing technologies and its impact on economic, business and working environments. It depicts the existing, as well as future use cases of this revolutionary technology and evaluates options of embedding of so called digital manufacturing – a process enabled by 3D printing – with current manufacturing processes. A case study of local (Czech) company Hacker Model Production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní