Valerián Stec

Diplomová práce

Inovačná politika Slovenska a jej dopad na vývoj obchodnej bilancie

Inovační politika Slovenska a její dopad na vývoj obchodní bilance
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza inovační politiky na Slovensku a její dopad na obchodní bilanci. Cílem práce je posoudit, jak Slovenská republika využívá nástroje inovační politiky na podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. V práci jsou analyzovány základní makroekonomické ukazatele, ukazatele inovační výkonnosti, porovnání prostřednictvím evropského inovačního žebříčku a analýza obchodní …více
Abstract:
The topic of this thesis is to analyse the impact of Slovak innovation policy on trade balance. The aim of this thesis is to assess how Slovak Republic uses innovation policy instruments to support innovation and enhance competitiveness. I analyzed basic macroeconomic indicators, indicators of innovation performance comparison through the European Innovation Scoreboard and analysis of the trade balance …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je analýza inovačnej politiky na Slovensku a jej dopad na obchodnú bilanciu. Cieľom práce je posúdiť, ako Slovenská republika využíva nástroje inovačnej politiky na podporu inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti. V práci sú analyzované základné makroekonomické ukazovatele, ukazovatele inovačnej výkonnosti, porovnanie prostredníctvom európskeho inovačného rebríčka a analýza …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Jan Štemberk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39366

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management