Valerián Stec

Master's thesis

Inovačná politika Slovenska a jej dopad na vývoj obchodnej bilancie

Inovační politika Slovenska a její dopad na vývoj obchodní bilance
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza inovační politiky na Slovensku a její dopad na obchodní bilanci. Cílem práce je posoudit, jak Slovenská republika využívá nástroje inovační politiky na podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. V práci jsou analyzovány základní makroekonomické ukazatele, ukazatele inovační výkonnosti, porovnání prostřednictvím evropského inovačního žebříčku a analýza obchodní …more
Abstract:
The topic of this thesis is to analyse the impact of Slovak innovation policy on trade balance. The aim of this thesis is to assess how Slovak Republic uses innovation policy instruments to support innovation and enhance competitiveness. I analyzed basic macroeconomic indicators, indicators of innovation performance comparison through the European Innovation Scoreboard and analysis of the trade balance …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je analýza inovačnej politiky na Slovensku a jej dopad na obchodnú bilanciu. Cieľom práce je posúdiť, ako Slovenská republika využíva nástroje inovačnej politiky na podporu inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti. V práci sú analyzované základné makroekonomické ukazovatele, ukazovatele inovačnej výkonnosti, porovnanie prostredníctvom európskeho inovačného rebríčka a analýza …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: Soňa Gullová
  • Reader: Jan Štemberk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39366