Bc. Pavlína Špalková

Diplomová práce

Optimalizace daně z příjmů právnických osob

Corporate Tax Optimization
Anotace:
Diplomová práce „Optimalizace daně z příjmů právnických osob“ je věnována identifikaci a tvorbě doporučení, která mají za cíl snížení daňové povinnosti vybrané společnosti. V teoretické části jsou charakterizovány odlišné způsoby optimalizace daně z příjmů právnických osob, které dovoluje současná legislativa. Následně jsou v praktické části práce aplikovány vhodné způsoby optimalizace na konkrétní …více
Abstract:
The diploma thesis “Corporate tax optimization of a selected company” is devoted to the identification and creation of recommendations that aim to reduce the tax liability of a selected company. In the theoretical part, different ways of optimization of corporate tax allowed by current legislation are characterized. Subsequently, in the practical part of the thesis, suitable methods of optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Mgr. Ing. Pavla Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta