Bc. Radovan Hrdlička

Bakalářská práce

Metoděj Zemek – publikační činnost zaměřená na církevní dějiny

Metoděj Zemek – the works published concerning ecclesiastical history
Anotace:
Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat publikační činnost archiváře a historka Metoděje Zemka týkající se církevních dějin. V první části se stručně zaměřuji na studium, kněžské povolání a působiště Metoděje Zemka, přičemž více rozvádím jeho působení v Mikulově, kde působil nejdéle. Jádro práce je pak zaměřeno na publikační činnost Metoděje Zemka týkající se církevních dějin. Uvádím jeho díla týkající …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to examine the works published by the archivist and historian Metoděj Zemek concerning ecclesiastical history. The first part briefly deals with Metoděj Zemek's studies, priestly vocation and place of work, elaborating on his work in Mikulov, where he worked the longest. The core of the paper concentrates on the works published by Metoděj Zemek relating to ecclesiastical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta