Pavel Kramný

Bakalářská práce

Získávání a stabilizace zaměstnanců na pozici řidič silniční kamionové dopravy ve společnosti TQM holding s.r.o.

Anotace:
Práce se zaměřuje na problém nedostatku řidičů z povolání nákladní silniční dopravy. Snaží se dostat do podvědomí čtenáře fakta o stavu této velmi důležité profese, která je potřebná pro celou společnost. Poukazuje na problém, jak obtížné je pro podnikatele nejenom získat, ale také stabilizovat zaměstnance s touto profesí, jejíž trend postupně upadá. Dané téma je konkrétně řešeno v dopravní společnosti …více
Abstract:
The work focuses on the problem of shortage of professional drivers of road freight transport. Labour is trying to get into the subconscious readers facts about the state of this very important profession that is needed for the whole population. It highlights the problem of how difficult it is for entrepreneurs not only attract but also stabilize employees with the profession, the trend of gradual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kramný, Pavel. Získávání a stabilizace zaměstnanců na pozici řidič silniční kamionové dopravy ve společnosti TQM holding s.r.o.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera