Martin Folk, MBA

Bakalářská práce

Efektivita vymáhání daňových nedoplatků Finanční správou ČR

Effectiveness of Tax Arrears Enforcement by the Financial Administration of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na proces vymáhání daňových nedoplatků Finanční správou ČR, provést zhodnocení tohoto procesu a poukázat na faktory, které jak negativně, tak pozitivně ovlivňují efektivitu vymáhání daňových nedoplatků. V teoretické části se zaměřím na obecnou charakteristiku vymáhání a zajištění daní, vymezení základních pojmů a objasnění jednotlivých fází …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on the process of tax arrears enforcement by the Financial Administration of the Czech Republic and to evaluate this process as well as point out those factors that affect the effectiveness of tax arrears recovery, both negatively and positively. In the theoretical part, I will focus on the general characteristics of the enforcement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní