Bc. Adam Dobiáš

Bakalářská práce

Adsorpce antimicrobiálních peptidů na fosfolipidové membrány

Adsorption of antimicrobial peptides at phospholipid membranes
Anotace:
Antimikrobiální peptidy jsou součástí vrozeného imunitního sytému mnoha organizmů. Adsorpce těchto peptidů na biologické membrány je úzce spojena s jejich efektivitou a specificitou. V téhle práci jsme studovali efekt lipidového složení membrány, sekundární struktury peptidů a bodových mutací v sekvenci peptidu na adsorpci. Tyto efekty byly studovány za pomocí molekulové dynamiky s použitím techniky …více
Abstract:
Antimicrobial peptides are a part of innate immune system of many organisms. Adsorption of these peptides on biological membranes is closely related to their effectiveness and specificity. In this thesis, we study effect of membrane lipid composition, effect of peptide secondary structure, and point mutations in peptide sequence on adsorption. These effects were studied using molecular dynamics with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ivo Kabelka
  • Oponent: José Gaspar Rangel Pamplona Pizarro Pinto

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta