Bc. Jana Dvořáková

Bachelor's thesis

Proces péče o novorozence s ránou

Process of care of a newborn with a wound
Abstract:
Bakalářská práce popisuje prospektivní studii bez kontrolní skupiny realizovanou v časovém období od roku 2008 - 2014 se zaměřením na proces péče o rány u novorozenců a nedonošených novorozenců. Zpracovává a hodnotí vliv materiálů s měkkými silikony v oblasti efektivní terapie, minimalizace sekundárních traumat v okolí rány a minimalizace bolesti při převazu s využitím objektivizujících škál k hodnocení …more
Abstract:
This bachelors thesis describes a prospective study without controlled group, realized in term from 2008 till 2014 with aim on the process of wound care of the newborns and prematured babies. It develops and evaluates the influence of materials with soft silicones in the area of effective therapy, minimalization of secondary traumas in the area of the wound and minimalization of the pain during dressing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta