Petra Brotánková

Bakalářská práce

Trh práce, ekonomická aktivita a neaktivita v ČR z pohledu genderu

Labour market, economic activity and inactivity in Czech Republic from the perspective of gender
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza trhu práce v České republice v období 1993 -- 2012 z pohledu genderu a nastínění možných řešení pro sladění rodinného a pracovního života. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se zaměřuje na definici základních pojmů spojených s trhem práce a problematikou genderu, jako je sladění rodinného a pracovního života nebo diskriminace. Analytická část je …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the labour market in the Czech Republic between the years 1993 and 2012 from the perspective of gender and to propose possible solutions for balancing family and work life. The thesis consists of two main parts. The theoretical part focuses on the definition of the basic terms associated with the labour market and gender issues, such as balancing family and work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Simona Fučíková
  • Oponent: Kornélia Cséfalvaiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41827