Petra Brotánková

Bachelor's thesis

Trh práce, ekonomická aktivita a neaktivita v ČR z pohledu genderu

Labour market, economic activity and inactivity in Czech Republic from the perspective of gender
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza trhu práce v České republice v období 1993 -- 2012 z pohledu genderu a nastínění možných řešení pro sladění rodinného a pracovního života. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se zaměřuje na definici základních pojmů spojených s trhem práce a problematikou genderu, jako je sladění rodinného a pracovního života nebo diskriminace. Analytická část je …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the labour market in the Czech Republic between the years 1993 and 2012 from the perspective of gender and to propose possible solutions for balancing family and work life. The thesis consists of two main parts. The theoretical part focuses on the definition of the basic terms associated with the labour market and gender issues, such as balancing family and work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Simona Fučíková
  • Reader: Kornélia Cséfalvaiová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41827