Bc. Martina PONÍŽILOVÁ

Diplomová práce

Terorismus v asymetrickém konfliktu: strategie Hizballáhu v boji (nejen) proti Izraeli

Terrorism in Asymmetric Conflict: the Hezbollah´s Strategy in the Fight (not only) against Israel
Anotace:
Existují ozbrojené konflikty, tzv. asymetrické konflikty, v nichž bojuje mnohonásobně vojensky silnější mocnost s nepoměrně slabším protivníkem a prohraje. Teorie politické zranitelnosti vysvětluje, jak je možné, že mnohem slabší nestátní aktér dokáže porazit silnějšího státního soupeře. Jednou z několika strategií v asymetrickém konfliktu je i terorimus. Příkladem asymetrického konfliktu je ozbrojená …více
Abstract:
There are many armed conflicts, so-salled asymmetric conflicts, in which superior military power is fighting against much weaker enemy and it lose. The theory of political vulnerability explains how it is possible that weak non-state actor can win in war against much stronger state adversary. Terrorism is considered to be one of many strategies used by the weak non-state actor in asymmetric conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: 33221

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PONÍŽILOVÁ, Martina. Terorismus v asymetrickém konfliktu: strategie Hizballáhu v boji (nejen) proti Izraeli. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy