Bc. Ivana SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

NANDA International II u rizikového těhotenství

NANDA International ll at risk pregnancies
Anotace:
V teoretické části uvádím stručnou charakteristiku názvu NANDA, NIC, NOC, aliance NNN. V praktické části jsem zjišťovala ošetřovatelské diagnózy používané v praxi u pacientek s rizikovým těhotenstvím. Cílem mé práce je zjistit, které NANDA diagnózy se nejčastěji vyskytují na oddělení rizikového těhotenství a přeložit k nim ošetřovatelské intervence NIC a cíle NOC a vytvořit tabulky, které mohou být …více
Abstract:
In the theoretical part we introduce a short characterization of the terms NANDA, NIC, NOC, alliance NNN. In the practical part we ascertained the nursing diagnoses used in practice at the patients in three hospitals. The aim of my work is to find out, which NANDA diagnoses exist in the department of risk pregnancy and translate to them nursing interventions NIC a aims NOC and create charts, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Ivana. NANDA International II u rizikového těhotenství. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta