Monika ŠTUSKOVÁ

Diplomová práce

Comparative discourse analysis of English and Czech tourist guidebooks

Comparative discourse analysis of English and Czech tourist guidebooks
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou diskurzu českých a turistických průvodců. Cílem této práce je zkoumat a objasnit převládající komunikační strategie a porovnat jejich užití napříc českými a anglickými turistickými průvodci. Korpus se skládá z vybraných textů publikovaných jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Mezi metody, ze kterých analýza vychází, patří Hallidayův koncept metafunkcí …více
Abstract:
This master thesis is engaged in comparative discourse analysis of Czech and English tourist guidebooks. The aim of the thesis is to research prevailing communication stategies and compare their use throughout Czech and English tourist guidebooks. The corpus is comprised of chosen printed and electronic texts. The analysis is based on Halliday's concept of metafunction and Van Dijk's and Norman Fariclough …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTUSKOVÁ, Monika. Comparative discourse analysis of English and Czech tourist guidebooks. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi