Bc. Michal Maroši

Diplomová práce

Marketingový výzkum - povědomí o značce MP Brno

Marketing research - brand awareness MP Brno
Anotace:
Maroši, M., (2013). Marketingový výzkum – povědomí o značce MP Brno, Diplomová práce, 66 s. Brno, Czechia: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Anotace: Tato diplomová práce se zabývá značkou MP Brno (Městské policie Brno). Klade si za cíl zjistit pomocí marketingového výzkumu povědomí o značce MP Brno v Brně a okolí v rámci věkové skupiny 16 – 45 let.
Abstract:
Maroši, M., (2013). Marketingový výzkum – povědomí o značce MP Brno, Diplomová práce, 66 s. Brno, Czechia: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Abstract: This thesis deals with the brand MP Brno (Brno City Police). It aims to find out by market research brand awareness MP Brno and its surroundings within the age group of 16 – 45 years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií