Jana Vidová

Bakalářská práce

Právne postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

Legal status of member in limited liability company
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is the legal status of a partner in a limited liability company, which explores the rights and obligations of partners through the analysis of legislation and subsequently states differences from the Czech legislation through the method of comparison. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on providing main features of a limited …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je právne postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá skúma práva a povinnosti spoločníkov prostredníctvom analýzy právnej úpravy a následne konštatuje rozdiely s českou právnou úpravou prostredníctvom metódy komparácie. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá je venovaná charakteristike spoločnosti s ručením obmedzeným, jadro práce sa zaoberá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře