Adam SMIEŠKO

Bakalářská práce

Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce

Ethical boundaries of social work students on the example of prostitution
Anotace:
Práce je založena na analýze rozhovorů se studenty sociální práce a na jejich etických hranicích na příkladu prostituce. První kapitola se zaměřuje na prostituci a na subjektivním vnímání studentů tohoto fenoménu. Jaké mají zkušenosti a kde se setkávají s prostitucí. Dále, jaké možné příčiny vedou k provozování prostituce. Poté jaké motivační faktory zapříčiňují vstup do světa prostituce. Co ovlivňuje …více
Abstract:
The thesis is based on an analysis of interviews with social work students and their ethical borders on the example of prostitution. The first chapter focuses on prostitution and the subjective perception of students of this phenomenon. What experience they have and where they are meeting with prostitution. Furthermore, what possible causes lead to prostitution. Then what are the motivational factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMIEŠKO, Adam. Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce