Bc. Jindřich Dlabaja

Bakalářská práce

Labyrint jako symbol relativity, cesty a meditace u Borgese a Eschera

Labyrinth as a symbol of relativity, journey and meditation in Borges and Escher
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na motiv labyrintu jako symbol relativity, cesty a meditace v díle J. L. Borgese a M. C. Eschera a jeho interpretaci z pohledu klíčových děl teorie postmoderny, především Postmoderní situace J.-F. Lyotarda a textů J. Baudrillarda. První část je věnována stručnému rozboru zmíněných teoretických prací s přihlédnutím k jejich pozdější aplikaci na vybraná umělecká díla a obecné …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a motif of labyrinth as a symbol of relativity, journey and meditation in the work of J. L. Borges and M. C. Escher and its interpretation from the perspective of the key works of the theory of postmodernism, especially Postmodern Condition by J.-F. Lyotard and J. Baudrillard’s Simulations. The first part is devoted to a brief analysis of these theoretical works, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika