Petra ZÁLEŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Komunální odpad obce Bánov- složení, skladování, spalování a možnosti recyklace.

Municipal waste of the village Bánov- composition, storage, refuse incineration and recycling.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor hospodaření s odpady v obci Bánov a jejich další využití, rozbor platné legislativy, koncepci a Plán odpadového hospodářství České republiky a Zlínského kraje. Cílem této práce je zhodnocení získaných informací o produkci, složení a zpracování odpadu v obci. Dále navržení opatření pro zvýšení efektivnosti nakládání s odpady a snížení produkce komunálního odpadu …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the analysis of waste management in the village Bánov and their further use, legislation analysis, conception and plans Waste Management of the Czech Republic and the Zlín Region. The aim of this study is information evaluation of production, composition and processing of waste in the village. Next steps are focused on incheaning the efficiency of waste management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Identifikátor: 20536

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁLEŠÁKOVÁ, Petra. Komunální odpad obce Bánov- složení, skladování, spalování a možnosti recyklace.. Uherské Hradiště, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe