Bc. Jan KOSTOVIČ

Diplomová práce

Rozmístění hraničních přechodů na současné česko-saské hranici od začátku 20. století

Distribution of border crossings at current Czech-Saxon frontier since the beginning of the 20th century
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sledování vývoje hraničních přechodů na česko-saské hranici od začátku 20. století. V úvodních kapitolách je věnována pozornost samotnému pojmu hraniční přechod, jeho významu a vlivu na okolí. Součástí úvodních kapitol je také stručný teoretický základ o sledované problematice. Hlavním cílem práce je zhodnotit propustnost česko-saské hranice díky funkčnosti hraničních …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the development of border crossings at the Czech-Saxon frontier from the beginning of the 20th century. The introductory parts of the thesis deal with the term of border crossing, its significance and reflection in the surrounding area. A brief theoretic base of the monitored problems is also part of the introductory chapters. The main goal of thesis is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTOVIČ, Jan. Rozmístění hraničních přechodů na současné česko-saské hranici od začátku 20. století. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie