Monika SCHWARZOVÁ

Bakalářská práce

Rurální cestovní ruch a jeho dopady na složky životního prostředí

Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo porovnat a posoudit environmentální, ekonomické a sociální dopady služeb vybraných subjektů zabývajících se venkovskou turistikou. V literárním přehledu byly charakterizovány základní pojmy týkající se multifunkčního zemědělství, zeleného a venkovského cestovního ruchu a agroturistiky, specifikován byl také rozdíl mezi tzv. tvrdým a měkkým turismem. Od studovaných subjektů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare and assess the environmental, economic and social impact of services provided by the selected subjects engaged in rural tourism. The literary review identified and described the basic concepts of multifunctional agriculture, green and rural/country tourism and agritourism, the differences between so-called hard and soft tourism was also explained. An assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Jan, st. Moudrý, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWARZOVÁ, Monika. Rurální cestovní ruch a jeho dopady na složky životního prostředí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gixwv2 gixwv2/2
13. 5. 2019
Složky
Soubory
Bulanova, L.
15. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.