Bc. František Pech

Diplomová práce

Činnost HZS ČR při mimořádných událostech a jeho spolupráce s dalšími složkami IZS v Ústeckém kraji

Task of the Fire Rescue Service of the Czech Republic at any type of incident and its cooperation with other units of the Integrated Rescue System in the Usti Region
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na činnost, organizaci práce a strukturální členění Hasičského záchranného sboru České republiky, který je nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému České republiky. Aktivita této organizace v koordinaci činností při společných zásazích, její technická vybavenost a profesionalita příslušníků je nejvíce patrná při řešení přírodních katastrof či zdolávání jiných …více
Abstract:
The thesis focuses on activities, work organization and a structure of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic, which is an integral part of the Integrated Rescue System of the Czech Republic. Activities of this organization in coordinating joint interventions, and its technical skills and professionalism of members are most apparent when dealing with natural disasters or other emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní