Bc. Valerie Hotová

Bakalářská práce

The use of infinitive structures in newspaper reporting

The use of infinitive structures in newspaper reporting
Abstract:
Práce se zaměřuje na infinitivní vazby, které se vyskytují v diskursu novinových článků. Hlavní důraz je kladen na infinitivní podmět, doplněk podmětu, předmětu, doplněk předmětu, postmodifikátor podstatných jmen, doplněk adjektiv a infinitivní příslovečné určení. Infinitivní vazba všechny tyto funkce rozlišuje. Výše zmíněné funkce jsou rozpracovány v analýze s cílem zjistit převažující tendence.
Abstract:
The thesis deals with the to-infinitive structure used in newspaper reporting. Main attention is paid on subject, subject complement, object, object complement, postmodifier of a noun, adjectival complement and adverbial. All these represent syntactic functions of to-infinitive. In addition, there are precisely elaborated in the thesis with the aim of finding which structure in newspapers is the most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hotová, Valerie. The use of infinitive structures in newspaper reporting. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma